Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

femmefatale
3010 6127
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapotrzask potrzask

March 08 2017

femmefatale
Sponsored post
feedback2020-admin
8551 329b 500

March 06 2017

femmefatale
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
femmefatale
Moja matka nauczyła mnie aby stać prosto, siedzieć wyprostowaną i palić najwyżej sześć papierosów dziennie.
— Audrey Hepburn

March 05 2017

femmefatale
femmefatale
femmefatale
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viathenatuss thenatuss
0380 19be

The Godfather (1977).

Reposted fromwhite-nigglet white-nigglet viaFuel Fuel
femmefatale
8571 0a4f
femmefatale
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
femmefatale
Chcę uwierzyć w nas, ale wątpię nawet w siebie.
— list
Reposted fromrawwwr rawwwr viahopelesswanderer hopelesswanderer
femmefatale
6908 818b
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viathenatuss thenatuss
femmefatale
9141 9b3b 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viathenatuss thenatuss
femmefatale

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viamadda madda
femmefatale
W okienku messengera przyjaźń jest łatwiejsza. „Tęsknię” składa się z siedmiu liter. „Kiedy będziesz?”– 15 znaków ze spacjami. „Nie mogę się doczekać, aż znowu się spotkamy” – 36 liter plus przecinek. Łącznie 15 sekund. Pół minuty, jeśli ktoś używa polskich znaków. Tymczasem słowa to tylko słowa. Jesteś tym co robisz. Nie tym, co mówisz, że robisz. (...) Z fizyki pamiętam tylko jeden wzór. Przebyta droga dzielona przez czas, daje prędkość. Fizyczka nie wspomniała, że może chodzić o prędkość rozpadu znajomości. Kiedy odległość i czas krzyczą razem: sprawdzam, możesz tylko stać i przyglądać się, co zostało.
— pierwiastki.com
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamadda madda
femmefatale
Obecnie mam mniej wiary w siebie niż kiedykolwiek w życiu. Jest to zupełnie nieznośna sytuacja.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viahopelesswanderer hopelesswanderer
femmefatale
5292 af74
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagwiazdeczka gwiazdeczka
femmefatale
6175 ef74 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...