Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

femmefatale
4748 6e4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
femmefatale
4585 bca3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
femmefatale
3734 57bd 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viapotrzask potrzask

May 11 2015

1984 3824 500
Reposted fromvesania vesania viatwice twice

March 30 2015

femmefatale
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami

March 28 2015

femmefatale
"Rozpieszczanie kobiety nigdy nie wychodzi z mody. "     

March 01 2015

6636 91cb
Reposted fromsunlight sunlight viaprimordium primordium

February 08 2015

femmefatale
Cholernie brakuje mi motywacji. Do wszystkiego. Nie widzę sensu, nie czuję potrzeby. Są takie chwile, w których coś we mnie uderza i krzyczy: teraz dasz radę, weź się za siebie, bo kto, jeśli nie ty? A chwilę później ten sam głos pyta: a tak w ogóle, to po co to robisz? I to jest najlepszy moment żeby odpuścić, poddać się, tak po prostu, bez jakichkolwiek pytań, bez pragnień, których nigdy nie było. Więc odpuszczam i po raz kolejny przegrywam życie.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
femmefatale
femmefatale
femmefatale
femmefatale
3034 399f 500
femmefatale
femmefatale
femmefatale
femmefatale
7825 de6c
femmefatale

February 07 2015

femmefatale
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl